HART-ESSENTIE

Welkom op mijn site Inner travel Adventure voor innerlijke groei en ontwikkeling. Je leven in balans brengen en van betekenis zijn voor jezelf en je omgeving vanuit wat ik noem je hart-essentie. Mijn benadering richt zich op de ervaring van je verborgen potenties en innerlijke wijsheid. Ik doe dat vanuit een meditatief, intuïtief en energetisch perspectief in de context van de Tibetaans-boeddhistische en Westerse psychologie.
Ik ben professioneel, betrouwbaar en doelgericht vanuit bezieling, lichtheid en compassie.

AANKONDIGING: de laatste activiteit in het programmajaar 2015 – 2016 zal de Stiltedag op 19 maart 2016 zijn.

Vanaf april 2016 ben ik op retraite in India en Nepal waar ik nu al enorm naar uitzie.

10 november 2016. Ik ben nog steeds in retraite tot wanneer weet ik niet tot nadere informatie. De volgende informatie komt daarmee te vervallen. Tot een volgende keer graag. Be happy!

In september/ oktober 2016 start ik weer met een inspirerend programma dat je hieronder kunt lezen. Volg voor verdere aankondigingen de sociale media.

AANBOD
 
X Stiltedag 'genieten van je eigen stilte'
Datum: 19 maart 2016. Tijd: 09.30 u. - 17.00 u.
Een relaxte en verzorgde dag om los te laten en op krachten te komen of om nieuwe inzichten op te doen.
Je ontdekt dat een geopend hart antwoord ontvangt vanuit haar eigen stilte, als je maar aandachtig luistert, luistert in vertrouwen.
 
X 10-daagse wekelijkse basicursus mediteren 'A wakening the mind.'
10 september 2016 t/m. 19 november 2016. Dag: donderdag. Tijd: 19.30 u - 21.30 u.

Leer wat meditatie werkelijk is en ervaar de positieve effecten in je leven.
>>meer informatie

X 10-tweewekelijkse verdiepingscursus 'Meditatief Bewustzijn & Innerlijke Vrede.'
Datum: gepland voor begin 2017. Dag: zaterdag, Tijd: 10.00 u. - 12.30 u.
We focussen op een persoonlijke transformatie naar innerlijke stabiliteit door te werken aan een proces van inzicht en meditatief bewustzijn. Je staat zelfbewust en krachtig in het leven en bent van meerwaarde voor je omgeving, zowel werk als privé.
Voorwaarden voor deelname: oud-cursist van eerdere medittietrainingen. Andere geïnteresseerden krijgen een voorgesprek met de meditatietrainer.
>>meer informatie

X Mindful Relaxation, loopt het hele jaar door.
Wekelijks doorlopend op de vrijdag van 09.30 u tot 10.30 u. met uitzondering van vakanties en feestdagen. Tussentijdse instroom is daardoor mogelijk. Stoppen kan op elk gewenst moment.
Mindful Relaxation is geen training met bepaalde opbouw. Zij richt zich specifiek op ontspanning en vitaliteit van lichaam en geest op een dieper mentaal en energetisch niveau. Het helpt je om in de drukte van alledag jezelf niet kwijt te raken en dicht bij jezelf te blijven.
VRIJBLIJVEND MEEDOEN. Elke eerste vrijdag van de maand kun je vrijblijvend meedoen om te ervaren of het wat voor je is.
Locatie: niet van toepassing
>>meer informatie

X Individueel aanbod
   
Intuïtieve-meditatieve coaching. Werken vanuit je hartessentie is een nieuwe en verrassend
    effectieve methode van werken. Je activeert je zelfhelend vermogen vanuit de verbinding met
    jezelf om je leven de gewenste richting te geven.
    >>meer informatie
    Reading en Healing. Voor een beter inzicht lees de interessante praktijkvoorbeelden.
    >>meer informatie

X nieuwspagina.
   
Op deze pagina zijn interessante blogs te lezen.
    'Revealers of hidden treasures'
    'De dood overleven - een boeddhistisch perspectief op leven en dood.'
    zie het nieuwsarchief.

TIP: GEEF EENS EEN CADEAUBON voor ‘Mindful Relaxation’, een Stiltedag of een andere activiteit.  Het zal een bijzondere verrassing zijn.
Wil je meer informatie mail of bel me even: 06-48182395
 
Harry Lufting
 

Events

Agenda
Geen agenda items.
Er bevinden zich geen gebeurtenissen in de agenda.

Alle events »

Coaching

Ervaar de antwoorden en mogelijkheden in jezelf om zin en betekenis te geven aan je leven.

Lees verder »

Mindfulness

Krijg controle over je geest vanuit innerlijke stilte en sta daardoor bewuster in het leven.

Lees verder »

Reading

Ontdek waar je staat in je huidige levensfase door je energie te laten´lezen´.

Lees verder »

Healing

Breng jezelf in balans door een energetische healing en versterk de verbinding tussen lichaam en geest.

Lees verder »

Nieuws

Retraite MC.Leod Ganj. Himalaya Noord India mei 2015. 

ONGELOOFLIJK ALS JE BEDENKT dat Zijne Heiligheid de Dala Lama (ZHDDL) al bijna 80 jaar oud is en gisteren 4 uur lang bij een temperatuur van zeker 36 graden Celsius zijn onderricht gaf. Hij hield slechts een pauze van 20 minuten waarbij hij in lotushouding op zijn plaats bleef zitten. Nog drie dagen zal hij op dezelfde intensieve en krachtige wijze doorgaan van ’s ochtends 09.00 uur tot laat in de namiddag. Zijn dag begint om vier uur in de vroege ochtend met het houden van zijn gebeden en meditaties tot een uur of zes. Waar haalt hij de energie vandaan?
Het Gyoto monastry had ZHDDL uitgenodigd om bij hen een teaching te verzorgen. Een uitnodiging om over de leer van de Boeddha te spreken zal hij normaal gesproken nooit afslaan, zo ook deze keer niet. Eigenlijk is ZHDDL in mei thuis in zijn woonplaats Mc. Leod Ganj om uit te rusten van een lang en vermoeiend seizoen van verplichtingen over de  hele wereld. Ik heb hem eens meegemaakt op een bijeenkomst in Amsterdam om de situatie van de onderdrukte Tibetanen in China onder de aandacht van jongeren te brengen. Hij was na zijn lezing in de RAI voor een publiek van duizenden mensen daar naar toegebracht. Toen hij het podium beklom en zich hardop afvroeg waar hij nu eigenlijk was en zijn aanstekelijke lach liet horen, begon iedereen mee te lachen en sprak hij vervolgens woorden die perfect pasten bij de bijeenkomst.

 Aankomende juni begint voor ZHDDL al weer het rondreizend nomadenbestaan over de wereld. Zijn reisschema is ook al bekend:  Australië, Amerika, India enzovoorts. Wat maakt dat deze ‘eenvoudige’ monnik, zoals hij zichzelf omschrijft, overal in de wereld wordt uitgenodigd en immens populair is? Wat maakt dat hij zich inzet om aan alle verzoeken te voldoen hoewel het hem steeds meer inspanning kost en waarover gaat zijn onderricht eigenlijk?

Ik wil proberen een antwoord te geven vanuit mijn ervaring met het Tibetaans boeddhisme aan de hand van twee foto’s die ik in verband met dit artikel geplaatst heb op mijn FB pagina https://www.facebook.com/innertraveladventure. Een foto van het Gyoto monastry waar ZHDDL onderricht geeft van 10 tot en met 13 mei en een foto van een Indiaas koffiestandje.

Mijn vraag is dan of er verschil te zien is tussen de beide foto’s? Jazeker is er verschil als je let op wat je ziet aan uiterlijke verschijningsvormen. En naar alle waarschijnlijkheid zal je geest ook automatisch zijn voorkeur uitgesproken hebben voor een van beide situaties. De vraag die je jezelf daarbij kunt stellen is op basis waarvan die voorkeur is ontstaan. Anderzijds is het antwoord ook ‘nee’, er is geen verschil tussen beide situaties. Waarom? Omdat beide situaties dezelfde verborgen schatten bezitten. De moraal is natuurlijk, dat het begrijpen van de diepere werkelijkheid van ons leven niet ligt in de uiterlijke en oppervlakkige verschijningsvorm maar in de onderliggende betekenis ervan. Elke boeddhistische leraar zal zeggen: geloof niet maar onderzoek door logische redenatie van je verstand of de informatie die je ontvangt zinnig is en bedenk dat die zingeving niet gebonden zit aan een vorm. Kijk op de eerste plaats naar de kracht van iemands boodschap, dat maakt duidelijk wie de persoon is en ga niet zozeer af op de uiterlijke verschijningsvorm van iemand. Besef en benut je ‘freedoms en endowments’ zoals je gezonde verstand en de bevoorrechte Westerse levensomstandigheden waarin je verkeert. Het biedt je de uitstekende gelegenheid om je aandacht te richten op wat de essentie van het leven is, verdoe geen kostbare tijd.

ZHDDL en elke authentieke boeddhistische leraar wijzen in hun onderricht de weg naar een transformatie van onze geest voor wezenlijk en duurzaam geluk. Zij maken duidelijk dat onwetendheid en emotionele versluieringen kenmerken zijn van onze geest. Dat deze kenmerken het zicht ontnemen op de ware natuur van onze geest en tegelijkertijd de oorzaken vormen van het lijden dat we ervaren. De leraren nodigen ons niet uit om blindelings te geloven in wat zij zeggen maar om onze geest te onderzoeken en tot een eigen inzicht komen. Voor mij zijn deze leraren schatrevealers omdat zij ons de innerlijke diepte in onszelf openbaren.

De essentie van de attitude van al deze leraren is diepgaande compassie voor alle voelende wezens. Steeds weer wijst ZHDDL op het wezenlijke belang van loving-kindness en compassion vanuit de wetenschap van onderling afhankelijk bestaan als mensen. Dit is precies de tegenovergestelde attitude van ego- gerichtheid en dualiteit van denken die zo overheersend aanwezig is in deze wereld. Kortom hij en alle andere leraren openbaren ons diepe wijsheid en morele waarden die onze geest op een subtieler bewustzijnsniveau brengt en stellen hun leven volledig in dienst van het welzijn van alle voelende wezens die lijden in het karmisch cyclische bestaan. In alle kloosters gaan de toewijdingsgebeden altijd over het welzijn van alle voelende wezens en worden dankgebeden opgedragen aan alle leraren die hun diepe inzichten en realisaties, vaak met grote inspanningen verworven, hebben overgedragen voor het welzijn van alle voelende wezens.

ZHDDL, wordt gezien als Avolikiteshvara, de Boeddha van mededogen. Maar als ik zie hoe ook alle andere leraren belangeloos die compassie uitstralen, onvermoeibaar hun wijsheidsonderricht aanbieden en innerlijke vrede benadrukken in een wereld die vooral gericht is op ego-belang en onderling onderscheid, zij maatschappelijke en spirituele projecten opzetten en financieren, is dat indrukwekkend en raakt het mij diep. Dank zij hun inzet, overgave en onwankelbaarheid begin ik de diepte en de kracht te ervaren van de onschatbare waarde van hun woorden van wijsheid in mijn leven.

En dan nog dit: Deze schatrevealer ZHDDL was gisterochtend op weg naar het Gyoto monastry. Die zelfde ochtend sta ik met twee anderen precies op tijd langs de kant van de weg wanneer hij langskomt in zijn auto met escorte. Als ik hem eerbiedig groet met gevouwen handpalmen, groet hij mij terug met zijn onafscheidelijke vriendelijk glimlachende ogen en een wuivende hand. Ergens op de wereld staan en dan op dat moment hem ontmoeten. Toeval? Alle condities waren aanwezig voor deze vluchtige ontmoeting, voor mij een blessing.

 

Harry
 

Dit artikel schrijf ik als inleiding op de 9 daagse meditatiecursus ‘mediteren kun je leren’  die start op donderdag 26 februari 2015. Je leert er om niets aan te nemen dat wordt gezegd maar zelf te onderzoeken met een open geest.
 
DE MENSELIJKE GEEST
In het Westen vinden we het vanzelfsprekend dat we een geest hebben. Het is echter niet vanzelfsprekend dat we praten over ‘natuurlijke geest’ en ‘natuurlijke vrede’ als een werkelijkheid voorbij de werkelijkheid van de geest zoals wij die kennen. De geest die wij kennen is de geest die denkt, voelt, waarneemt en continue, dag en nacht, in actie is. Tegelijkertijd leeft er bij ons mensen een diep verlangen naar de ware aard van onszelf,  zoals een moedervogel die wilt terugkeren naar haar nest.
 
NATUURLIJKE GEEST
‘Natuurlijke geest’ is enigszins te duiden door een vergelijking met een kind van twee en een half jaar dat met zijn ouders rondloopt in een museum met prachtige kunststukken. In tegenstelling tot zijn ouders ziet het kind alleen maar vanuit een onschuldig perspectief, vanuit een volmaakt ongedwongen toestand van ontspanning en natuurlijke vrede. Wat ons als levende wezens, mens en dier, in het algemeen verbind is het verlangen om gelukkig te zijn en lijden te vermijden. In de boeddhistische wijsheidstraditie van meer dan 2000 jaar oud, is dit verlangen een onmiskenbaar teken van de aanwezigheid van natuurlijke geest. Dat verlangen herinnert ons aan wat we echt in staat zijn te ervaren.
Meditatie is een instrument om natuurlijke geest te ervaren. Het Tibetaanse woord voor meditatie is ‘gom’ en betekent ‘vertrouwd raken met.’ Het beoefenen van meditatie betekent het echt vertrouwd raken met de aard van je eigen geest. Je bent in feite je eigen vriend die je op een steeds dieper niveau leert kennen. Je ontdekt hoe prettig je eigen gezelschap is, je voelt je niet langer alleen.
 
LAAT JE GEEST RUSTEN, ALLEEN MAAR RUSTEN...
Laat je geest in natuurlijke openheid rusten zonder speciale concentratie of specifieke inspanning. Sta jezelf toe om te ontspannen en mentaal een stap terug te doen. Rusten in het gewaar zijn van wat er ook maar door je geest gaat of in jezelf gebeurt. In rust waarnemen zonder oordeel, zonder achter gedachten aan te jagen, zonder je te laten afleiden door gevoelens en gewaarwordingen. Je hoeft geen doel te bereiken of een speciale geestestoestand te ervaren.
Rusten, alleen maar rusten… eenvoudig louter gewaar zijn van wat er in je geest gebeurt… Dit is meditatie. Op deze manier rust je in de ervaring van natuurlijke geest.  Op den duur ervaar je het gevoel van ontspanning en van een gevoel van weidse openheid. Dit is de natuurlijke, onverstoorbare achtergrond waartegen de verschillende gedachten, gevoelens en waarnemingen komen en gaan. Je neemt op een subtieler bewustzijnsniveau de aard van je geest waar die fundamenteel niet in de war gebracht kan worden door wat er ook in jezelf gebeurt.
 
DE NATUURLIJKE UITDRUKKING VAN JE GEEST ERVAREN
Het is essentieel dat je de ervaring die je opdoet erkent als iets gewoons, dat wil zeggen als de natuurlijke uitdrukking van je ware geest. Je maakt vorderingen wanneer je ontdekt dat ervaringen niet meer in woorden te vatten zijn. De natuurlijke geest laat zich kennen door directe ervaring, zij is onkenbaar en onbenoembaar. Je behoefte om te spreken neemt af en je geest verstilt zich.
 
In de cursus ‘Mediteren kun je leren’  gaan we de weg van de moedervogel die terugkeert naar haar nest, de weg die je terugbrengt bij jezelf. 
Voor aanmelding of informatie: info@innertraveladventure.nl of bel 06-48182395
 
Wie over deze materie met nuchterheid en diepgaande wijsheid spreekt is Yongey Mingyur Rinpoche in zijn boek ‘Je leven een bron van vreugde, over wetenschap, meditatie en geluk.’
 
Hart groet,
 
Harry
 

Twitterfeeds

Contact

Inner Travel Adventure

Postadres:

Schavenmolenstraat 37

6824 AA Arnhem

Contact:

+31 [0]6 - 48 18 23 95

info@innertraveladventure.nl


Bank:

ABN/AMRO IBAN: NL69ABNA0445889985

K.v.K Arnhem: 50476734

Nieuwsarchief » Volg ons op Twitter »